Nils Magne Reilstad style=

Nils Magne Reilstad

Leder
Martha Iren Aarsand style=

Martha Iren Aarsand

Nestleder
Håkon Kjerkreit style=

Håkon Kjerkreit

Kasserer
Trond Evensen style=

Trond Evensen

Styremedlem
Kristian Hegreberg style=

Kristian Hegreberg

Styremedlem
Astri Hundhammer style=

Astri Hundhammer

Styremedlem