Velkommen til Sørnes Velforenings nye nettsider

Velkommen til Sørnes Velforenings nye nettsider

Publisert av Eivind Bø den 08.06.21. Oppdatert 09.06.21.

Sørnes Velforening 09.06.2021

Kjære alle som er eller ønsker å bli medlem i Sørnes velforening. 

Ønsker du mer info om hva som skjer i nabolaget? 

Vi er allerede i gang med flere spennende prosjekter og arrangementer. Sammen ønsker vi å bidra til at vi på Sørnes har mer påvirkning på og informasjon om det som skjer rundt oss. Jo flere vi er jo mer får vi utrettet!  Gå inn på sornesvel.no og følg oss på facebook.com/sornesvelforening for mer informasjon og betaling/innmelding. 


LITT OM VÅRE TANKER FOR HVORDAN VI VIL JOBBE OG HVA VI VIL JOBBE MED.

Det midlertidige styret har ulik bakgrunn og forskjellige interesser. Felles er at vi vil gjøre en innsats i vellet og følge vellets vedtekter. Vi forplikter oss til å videreføre aktiviteter som er opparbeidet som tradisjon i området, som St. Hans-bål, Lyktefest og Kafe på Ytrabergets dag så sant Covid-19 lar oss gjennomføre disse aktivitetene. Vi ønsker å legge til rette for dugnader, koordinere og følge opp disse.

Stimulerende lekeplasser og aktiviteter for barn og unge bidrar til både glede og integrering. Lekeplasser og sportsanlegg styrker nærmiljøet og samhold mellom voksne, unge og barn. Trond og Nils Magne er i samarbeid med kommunen alt godt i gang med prosjekter for å få tilbakeført sykkelbanen i nærheten av båthavnen og tilbakeføre lekeplassen på nedsiden av Sørnes barnehage. Sistnevnte er døpt Sørnes aktivitetspark. Ormen Lange er også et fokusområde for velforeningen. Her ønsker vi å lage en komite som skal jobbe for å utvikle området i tråd med beboernes ønsker. Mer informasjon om disse prosjektene vil bli lagt ut på vellets facebook side.

Sørnes Velforening sammarbeider blant annet med: Kommunen, Ytrabergets venner, Våganes båtforening og Våganes fotballklubb.

Påtroppende styre ønsker å takke avtroppende styre for mange års god innsats, og ser frem til et godt samarbeid i overgangsfasen. Årsmøte 2021 - 16.juni kl. 20:00

Det vil avholdes et digitalt årsmøte den 16.juni kl 20.00. Hovedhensikten er å presentere det midlertidige styret og hva vi tenker framover. Det vil ikke være mulig å melde inn saker til dette årsmøtet.

Saksliste:

  1. Presentasjon midlertidig styre, Godkjenning av midlertidig styre

  2. Info, revitalisering Sørnes Vel - Økonomi & nye digitale flater 

  3. Info, Om pågående prosjekter Sørnes aktivitetspark & Pumptrack, mm.

Link til årsmøtet vil bli lagt ut på facebooksiden til vellet. Vi minner om at ifølge vedtektene betaler hver husstand en kontingent og har en stemme på møter. Ikke-medlemmer kan også delta på møtet for informasjon. Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten hjelp fra våre medlemmer. Bli medlem og støtt din velforening, så vi sammen kan skape et godt og trygt nærmiljø! 

Medlemskontingent: 150 kr - Innmelding på www.sornesvel.no

Ved utfordringer med innmelding ring noen i styre så vil vi assistere med innmelding. 

Det midlertidige styret: (epost er fjernet for nettside versjonen, kontakt skjema er på nettsiden)

Leder: Eivind Bø, Sørsjøvegen 11, 4052.
Kontakt: 909 11 133

Nestleder: Anne Kristin van Niekerk, Sømsøyvegen 34, 4052.
Kontakt: 906 60 347 

Sekretær: Blir delt mellom styremedlem inntil videre.

Kasserer:  Håkon Kjerkreit, Sømsøyvegen 26, 4052.
Kontakt: 922 41 780
 

Styremedlem:

Trond Evensen, Våganesvegen 19, 4052.
Kontakt: 958 26 630

Nils Magne Reilstad, Mortensarmen 4, 4052.
Kontakt: 930 57 850

Varamedlemmer:

  1. Pål Riber, Grotnes alle 3A, Kontakt: 979 55 909 

  2. Eirik Sanne, Sørsjøvegen 25, Kontakt: 957 55 237

  3. Cicilie Reinsberg Haver, Sømsøyvegen 24, Kontakt: 936 96 206