Sørnes Velforening 2023

Publisert av Nils Magne Reilstad den 07.04.23.

Sørnes Velforening 24.04.2023

Kjære alle som er eller ønsker å bli medlem i Sørnes velforening. 

Ønsker du mer info om hva som skjer i nabolaget? 

Vi er allerede i gang med flere spennende prosjekter og arrangementer. Sammen ønsker vi å bidra til at vi på Sørnes har mer påvirkning på og informasjon om det som skjer rundt oss. Jo flere vi er jo mer får vi utrettet!  Gå inn på sornesvel.no og følg oss på facebook.com/sornesvelforening for mer informasjon og betaling/innmelding. 


LITT OM VÅRE TANKER FOR HVORDAN VI VIL JOBBE OG HVA VI VIL JOBBE MED.

Styret har ulik bakgrunn og forskjellige interesser. Felles er at vi vil gjøre en innsats i vellet og følge vellets vedtekter. Vi forplikter oss til å videreføre aktiviteter som er opparbeidet som tradisjon i området, som St. Hans-bål og Kafe på Ytrabergets dag . Vi ønsker å legge til rette for dugnader, koordinere og følge opp disse.

Stimulerende lekeplasser og aktiviteter for barn og unge bidrar til både glede og integrering. Lekeplasser og sportsanlegg styrker nærmiljøet og samhold mellom voksne, unge og barn.

Sørnes Velforening sammarbeider blant annet med: Kommunen, Ytrabergets venner, Våganes båtforening og Våganes fotballklubb.Årsmøte 2023 - 24.April kl. 20:00

Det vil avholdes et årsmøte den 24.April kl 20.00.

Saksliste:

  1. Presentasjon midlertidig styre, Godkjenning av midlertidig styre

  2. Info, Sørnes Vel - Økonomi & nye digitale flater 

  3. Info, Om pågående prosjekter

Link til årsmøtet vil bli lagt ut på facebooksiden til vellet. Vi minner om at ifølge vedtektene betaler hver husstand en kontingent og har en stemme på møter. Ikke-medlemmer kan også delta på møtet for informasjon. Det gode arbeidet velforeningen gjør er ikke mulig uten hjelp fra våre medlemmer. Bli medlem og støtt din velforening, så vi sammen kan skape et godt og trygt nærmiljø! 

Medlemskontingent: 150 kr - Innmelding på www.sornesvel.no

Ved utfordringer med innmelding ta kontakt med noen i styre så vil vi assistere med innmelding. 

Styret: (epost er fjernet for nettside versjonen, kontakt skjema er på nettsiden)

Leder - Nils Magne Reilstad - Mortensarmen 4, 4052 Røyneberg

Nestleder - Martha Iren Aarsand - Grotnes alle 3, 4052 Røyneberg

Kasserer - Håkon Kjerkreit - Sømsøyvegen 26, 4052 Røyneberg

Medlem - Trond Evensen - Våganesvegen 19, 4052 Røyneberg

Medlem - Astri Hundhammer - Våganessvingen 20, 4052 Røyneberg

Medlem - Kristian Hegreberg - Sømsøyvegen, 4052 Røyneberg

                                                                                            

 

Varamedlemmer:

 Varamedlem: Eivind Bø,  Sørsjøvegen 11 A, 4052 Røyneberg

 Varamedlem : Roar Olsen, Grotnesarmen 9, 4052 Røyneberg

 Varamedlem : Pål Riber, Grotnes alle 3a, 4052 Røyneberg

 Varamedlem: Helleik Syse, Våganesvegen, 4052 Røyneberg